Diện tích hình thoi

Tính diện tích hình thoi online, siêu nhanh bằng cách nhập vào các hệ số tương ứng theo công thức bên dưới. Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho hai (cùng một đơn vị). $$S = \frac{m * n}{2}$$ m = n = Kết quả với S :là diện […]

Diện tích hình bình hành

Tính diện tích hình bình hành online, siêu nhanh bằng cách nhập vào các hệ số tương ứng theo công thức bên dưới. Diện tích hình bình hành bằng đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị). $$S = a * h$$ a = h = Kết quả với a :là độ dài cạnh h: […]

Diện tích hình lập phương

Hình lập phương thực chất là hình hộp chữ nhật có các cạnh bằng nhau. Vì vậy, cũng có thể tính diện tích hình lập phương theo công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật. Nhưng do các cạnh bằng nhau nên công thức tính được rút gọn lại đơn giản hơn. Bạn chỉ […]

Diện tích hình hộp chữ nhật

Diện tích hình hộp chữ nhật chia ra làm 2 loại là diện tích xung quanh và diện tích toàn phần, tương ứng với các công thức tính diện tích dưới đây: Diện tích xung quanh: \(S_{xq} = (a + b).2.h\) Diện tích toàn phần: \(S_{tp} = S_{xq} + 2.a.b = (a + b).2.h + […]

Diện tích hình tròn

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính bình phương rồi nhân với số pi gần bằng 3,14. Sử dụng công cụ tính diện tích hình tròn bên dưới để tính toán nhanh và chính xác nhất diện tích của hình tròn. Chỉ cần nhập vào bán kính hoặc đường kính và […]

Diện tích hình thang

Tính diện tích hình thang online, siêu nhanh bằng cách nhập vào các hệ số tương ứng theo công thức bên dưới. Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị) rồi chia cho 2 $$S = \frac{(a + b) * h}{2}$$ a = b = h […]

Diện tích hình tam giác

Tính diện tích hình tam giác online, siêu nhanh bằng cách nhập vào các hệ số tương ứng theo công thức và hình bên dưới: Để tính diện tích hình tam giác chúng ta có các trường hợp sau, khi biết Khi biết đáy và chiều cao Đây là trường hợp phổ biến và thông […]

● Các công cụ do giaitoannhanh.com cung cấp nhằm giúp mọi người đơn giản hóa công việc tính toán, cho ra kết quả nhanh chóng để tiết kiệm thời gian nhằm phục vụ các mục đích nghiên cứu trong học tập và làm việc. Với tượng học sinh, chúng tôi khuyến cáo không nên quá lạm dụng công cụ này.

● Trong quá trình tính toán người dùng cần chuyển về cùng một đơn vị để đảm bảo kết quả chính xác.

● Kết quả tính toán các công thức thời gian luôn là một số lớn hơn hoặc bằng 0.