Khấu hao tài sản

Công cụ tính khấu hao tài sản online, trực tuyến. Bạn chỉ cần nhập vào số liệu nguyên giá tài sản và thời gian khấu hao, hệ thống sẽ tự động tính toán và cho ra kết quả, bao gồm bảng khấu hao theo năm và tháng. Ghi chú: số liệu đã được làm tròn, […]

Lãi suất tiết kiệm tích lũy

Giả định bạn muốn gửi tiền tiết kiệm trong thời gian dài trong nhiều năm, kỳ hạn 12 tháng nhận lãi một lần, sau đó phần tiền lãi sẽ cộng dồn vào gốc và tiếp tục gửi tiếp cho đến năm thứ n. Vậy sau n năm bạn sẽ tích lũy được bao nhiêu tiền […]

Lãi suất vay ngân hàng

Bộ công cụ tính toán lãi suất vay ngân hàng mua nhà, sửa nhà, mua xe,… Dựa theo dư nợ giảm dần: Số tiền vay đồng Lãi suất vay % Thời hạn vay tháng Kết quả

● Các công cụ do giaitoannhanh.com cung cấp nhằm giúp mọi người đơn giản hóa công việc tính toán, cho ra kết quả nhanh chóng để tiết kiệm thời gian nhằm phục vụ các mục đích nghiên cứu trong học tập và làm việc. Với tượng học sinh, chúng tôi khuyến cáo không nên quá lạm dụng công cụ này.

● Trong quá trình tính toán người dùng cần chuyển về cùng một đơn vị để đảm bảo kết quả chính xác.

● Kết quả tính toán các công thức thời gian luôn là một số lớn hơn hoặc bằng 0.