Thể tích hình lập phương

Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh (cùng một đơn vị đo). Dùng công cụ bên dưới để tính nhanh thể tích của hình lập phương bất kỳ, chỉ cần nhập vào các hệ số. V = a.a.a = a3 Nhập chiều dài cạnh hình […]

Thể tích hình hộp chữ nhật

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). Dùng công cụ bên dưới để tính nhanh thể tích của hình hộp chữ nhật bất kỳ, chỉ cần nhập vào các hệ số. V = a.b.h Nhập vào […]

● Các công cụ do giaitoannhanh.com cung cấp nhằm giúp mọi người đơn giản hóa công việc tính toán, cho ra kết quả nhanh chóng để tiết kiệm thời gian nhằm phục vụ các mục đích nghiên cứu trong học tập và làm việc. Với tượng học sinh, chúng tôi khuyến cáo không nên quá lạm dụng công cụ này.

● Trong quá trình tính toán người dùng cần chuyển về cùng một đơn vị để đảm bảo kết quả chính xác.

● Kết quả tính toán các công thức thời gian luôn là một số lớn hơn hoặc bằng 0.