Viết một tập hợp cho trước

Để viết một tập hợp cho trước ta dùng một chữ cái in hoa và dấu ngoặc nhọn, ta có thể viết một tập hợp theo hai cách:

-Liệt kê các phần tử của nó.
-Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó

Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn và nhỏ hơn  bằng hai cách

Bài giải

- Liệt kê các phần tử của nó.

A = {9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13}

- Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó

A = { x \(\in\) N | 8 < x < 14 }

Cơ sở lý thuyết

Các ví dụ

Khái niệm Tập hợp thường gặp trong toán học và cả trong đời sống. Chẳng hạn:

  • Tập hợp các đồ vật (sách, vở, bút) đặt trên bàn.
  • Tập hợp các học sinh của lớp 6B
  • Tập hợp các chữ cái a, b, c, d
  • Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 5

Cách viết và ký hiệu

Người ta thường đặt tên tập hợp bằng chữ cái in hoa.

Gọi A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 5. B là tập hợp các chữ cái a, b, c , d. Ta viết:

A = {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4} hay A = {4 ; 3 ; 2 ; 0 ; 1} … không cần theo thứ tự

B = {a ; b ; c ; d} hay B= {c ; d ; b ; a} …

Các số 0, 1, 2, 3,4 là các phần tử của tập hợp A. Các chứ cái a, b, c, d là phần tử của tập hợp B.

Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments

● Các công cụ do giaitoannhanh.com cung cấp nhằm giúp mọi người đơn giản hóa công việc tính toán, cho ra kết quả nhanh chóng để tiết kiệm thời gian nhằm phục vụ các mục đích nghiên cứu trong học tập và làm việc. Với tượng học sinh, chúng tôi khuyến cáo không nên quá lạm dụng công cụ này.

● Trong quá trình tính toán người dùng cần chuyển về cùng một đơn vị để đảm bảo kết quả chính xác.

● Kết quả tính toán các công thức thời gian luôn là một số lớn hơn hoặc bằng 0.