Tìm Bội chung nhỏ nhất của 2 số tự nhiên

Công cụ tìm Bội chung nhỏ nhất của 2 số tự nhiên online, trực tiếp trên nền web, hỗ trợ đa nền tảng. Chỉ cần nhập vào các hệ số.

BCNN( , )

với: a, b là các số tự nhiên cần tìm bội chung nhỏ nhất

Ví dụ

Bội chung nhỏ nhất của hai số tự nhiên 8 và 12 là 24

BCNN(8, 12) = 24

Lý thuyết

Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b gọi là ước của a.

Ta ký hiệu tập hợp các ước của a là Ư(a), tập hợp các bội của a là B(a).

Cách tìm bội của một số tự nhiên

Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với 0, 1, 2, 3, …

Ví dụ 1: tìm các bội nhỏ hơn 30 của 7. (SGK Toán 6 Tập 1 – Trang 44)

Lần lượt nhân 7 với 0, 1, 2, 3, 4, ta được các bôi nhỏ hơn 30 của 7 là: 0, 7, 14, 21, 28 (bội tiếp theo của 7 là 35 lớn hơn 30).

Bội chung là gì?

Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

Ví dụ: Viết tập hợp A các bội của 4 và tập hợp B các bội của 6, ta có:

A = { 0 ; 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20 ; 24 ; 28 ; … }

B = { 0 ; 6 ; 12 ; 18 ; 24 ; … }

Các số 0, 12, 24, … vừa là bội của 4, vừa là bội của 4. Ta nói chúng là các bội chung của 4 và 6.

Ta kí hiệu tập hợp các bội chung của 4 và 6 là BC(4,6).

Cách tìm bội chung nhỏ nhất

Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó.

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba nước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm

Ví dụ: Tìm BCNN(8, 18, 30). (SGK Toán 6 Tập 1 – Trang 58)

Trước hết ta phân tích ba số trên ra thừa số nguyên tố:

8 = 23

18 = 2 . 32

30 = 2 . 3 . 5

Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng, đó là 2, 3, 5. Số mũ lớn nhất của 2 là 3, số mũ lớn nhất của 3 là 2, số mũ lơn nhất của 5 là 1. Khi đó:

BCNN(8, 18, 30) = 23 . 32 . 5 = 360

Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments

● Các công cụ do giaitoannhanh.com cung cấp nhằm giúp mọi người đơn giản hóa công việc tính toán, cho ra kết quả nhanh chóng để tiết kiệm thời gian nhằm phục vụ các mục đích nghiên cứu trong học tập và làm việc. Với tượng học sinh, chúng tôi khuyến cáo không nên quá lạm dụng công cụ này.

● Trong quá trình tính toán người dùng cần chuyển về cùng một đơn vị để đảm bảo kết quả chính xác.

● Kết quả tính toán các công thức thời gian luôn là một số lớn hơn hoặc bằng 0.