Căn bậc 3

Tính căn bậc 3 số học hay Khai căn bậc 3 online nhanh chóng không cần máy tính. Chỉ cần nhập các hệ số bên dưới tương ứng với công thức tính căn bậc ba sau:

\(x = \sqrt[3]{a}\)

a =

Ví dụ

Căn bậc 3 của số 8 bằng: 2

Lý thuyết

Căn bậc ba của một số a là số x sao cho x3 = a.

Căn bậc 3 của số a được ký hiệu là \(\sqrt[3]{a}\). Số 3 được gọi là chỉ số của căn. Phép tìm căn bậc ba của một số gọi là phép khai căn bậc ba.

Chú ý: từ định nghĩa của căn bậc ba, ta có: \(\sqrt[3]{a}\)3 = a

  • Căn bậc ba của số dương là số dương;
  • Căn bậc ba của số âm là số âm;
  • Căn bậc ba của số 0 là chính số 0;

Để khai phương một số, ngoài công cụ tính căn bậc ba trên website này người ta còn có thể dùng máy tính bỏ túi hoặc dùng bảng số.

Bảng lập phương từ 1 đến 100

1³ = 1 2³ = 8 3³ = 27 4³ = 64
5³ = 125 6³ = 216 7³ = 343 8³ = 512
9³ = 729 10³ = 1000 11³ = 1331 12³ = 1728
13³ = 2197 14³ = 2744 15³ = 3375 16³ = 4096
17³ = 4913 18³ = 5832 19³ = 6859 20³ = 8000
21³ = 9261 22³ = 10648 23³ = 12167 24³ = 13824
25³ = 15625 26³ = 17576 27³ = 19683 28³ = 21952
29³ = 24389 30³ = 27000 31³ = 29791 32³ = 32768
33³ = 35937 34³ = 39304 35³ = 42875 36³ = 46656
37³ = 50653 38³ = 54872 39³ = 59319 40³ = 64000
41³ = 68921 42³ = 74088 43³ = 79507 44³ = 85184
45³ = 91125 46³ = 97336 47³ = 103823 48³ = 110592
49³ = 117649 50³ = 125000 51³ = 132651 52³ = 140608
53³ = 148877 54³ = 157464 55³ = 166375 56³ = 175616
57³ = 185193 58³ = 195112 59³ = 205379 60³ = 216000
61³ = 226981 62³ = 238328 63³ = 250047 64³ = 262144
65³ = 274625 66³ = 287496 67³ = 300763 68³ = 314432
69³ = 328509 70³ = 343000 71³ = 357911 72³ = 373248
73³ = 389017 74³ = 405224 75³ = 421875 76³ = 438976
77³ = 456533 78³ = 474552 79³ = 493039 80³ = 512000
81³ = 531441 82³ = 551368 83³ = 571787 84³ = 592704
85³ = 614125 86³ = 636056 87³ = 658503 88³ = 681472
89³ = 704969 90³ = 729000 91³ = 753571 92³ = 778688
93³ = 804357 94³ = 830584 95³ = 857375 96³ = 884736
97³ = 912673 98³ = 941192 99³ = 970299 100³ = 1000000
Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments

● Các công cụ do giaitoannhanh.com cung cấp nhằm giúp mọi người đơn giản hóa công việc tính toán, cho ra kết quả nhanh chóng để tiết kiệm thời gian nhằm phục vụ các mục đích nghiên cứu trong học tập và làm việc. Với tượng học sinh, chúng tôi khuyến cáo không nên quá lạm dụng công cụ này.

● Trong quá trình tính toán người dùng cần chuyển về cùng một đơn vị để đảm bảo kết quả chính xác.

● Kết quả tính toán các công thức thời gian luôn là một số lớn hơn hoặc bằng 0.