Diện tích hình hộp chữ nhật

Diện tích hình hộp chữ nhật chia ra làm 2 loại là diện tích xung quanhdiện tích toàn phần, tương ứng với các công thức tính diện tích dưới đây:

Diện tích xung quanh: \(S_{xq} = (a + b).2.h\)

Diện tích toàn phần: \(S_{tp} = S_{xq} + 2.a.b = (a + b).2.h + 2.a.b\)

với a,b lần lượt là hai cạnh đáy, h là chiều cao

Nhập vào các hệ số tương ứng để tính nhanh diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

a =

b =

h =

Bạn cần nhập đầy đủ các hệ số

Lý thuyết

minh họa diện tích hình hộp chữ nhật

Diện tích xung quanh

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo)

$$ S_{xq} = (a + b).2.h $$

với:

Sxq: là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật

a, b lần lượt là hai cạnh đáy hình hộp chữ nhật

h: là chiều cao của hình hộp chữ nhật

Diện tích toàn phần

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

$$ S_{tp} = S_{xq} + 2.a.b = (a + b).2.h $$

với:

Stp: là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Hình hộp chữ nhật

Trong hình học, hình hộp chữ nhật là một hình không gian có 6 mặt đều là hình chữ nhật. Hai mặt đối diện nhau của hình chữ nhật được xem là hai mặt đáy của hình chữ nhật. Các mặt còn lại đều là mặt bên của hình chữ nhật. Hình chữ nhật có 12 cạnh, 8 đỉnh và 6 mặt. Hình hộp chữ nhật có 3 kích thước là chiều dài (ký hiệu: a), chiều rộng (b) và chiều cao (h). Hình hộp c... [Xem thêm]

Chuyên mục: Diện tích, Lớp 5Từ khóa:
Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments

● Các công cụ do giaitoannhanh.com cung cấp nhằm giúp mọi người đơn giản hóa công việc tính toán, cho ra kết quả nhanh chóng để tiết kiệm thời gian nhằm phục vụ các mục đích nghiên cứu trong học tập và làm việc. Với tượng học sinh, chúng tôi khuyến cáo không nên quá lạm dụng công cụ này.

● Trong quá trình tính toán người dùng cần chuyển về cùng một đơn vị để đảm bảo kết quả chính xác.

● Kết quả tính toán các công thức thời gian luôn là một số lớn hơn hoặc bằng 0.