Cộng trừ thời gian

Công cụ tính toán phép tính cộng, trừ, nhân, chia thời gian online cho ra kết quả nhanh chóng, chỉ cần nhập số liệu tương ứng vào bên dưới. Chỉ cần nhập phần số liệu thời gian cần tính, phần bỏ trống mặc định bằng 0. Chọn ngày: giờ : phút : giây phép tính: […]

Thể tích hình hộp chữ nhật

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). Dùng công cụ bên dưới để tính nhanh thể tích của hình hộp chữ nhật bất kỳ, chỉ cần nhập vào các hệ số. V = a.b.h Nhập vào […]

Diện tích hình hộp chữ nhật

Diện tích hình hộp chữ nhật chia ra làm 2 loại là diện tích xung quanh và diện tích toàn phần, tương ứng với các công thức tính diện tích dưới đây: Diện tích xung quanh: \(S_{xq} = (a + b).2.h\) Diện tích toàn phần: \(S_{tp} = S_{xq} + 2.a.b = (a + b).2.h + […]

Diện tích hình tam giác

Tính diện tích hình tam giác online, siêu nhanh bằng cách nhập vào các hệ số tương ứng theo công thức và hình bên dưới: Để tính diện tích hình tam giác chúng ta có các trường hợp sau, khi biết Khi biết đáy và chiều cao Đây là trường hợp phổ biến và thông […]

● Các công cụ do giaitoannhanh.com cung cấp nhằm giúp mọi người đơn giản hóa công việc tính toán, cho ra kết quả nhanh chóng để tiết kiệm thời gian nhằm phục vụ các mục đích nghiên cứu trong học tập và làm việc. Với tượng học sinh, chúng tôi khuyến cáo không nên quá lạm dụng công cụ này.

● Trong quá trình tính toán người dùng cần chuyển về cùng một đơn vị để đảm bảo kết quả chính xác.

● Kết quả tính toán các công thức thời gian luôn là một số lớn hơn hoặc bằng 0.