Hình lăng trụ, hình hộp và hình chóp cụt

1. Hình lăng trụ Định nghĩa hình lăng trụ Cho hai mặt phẳng song song (P) và (P’). Trên (P) cho đa giác A1A2…An. Qua các đỉnh A1, A2, …, An, ta vẽ các đường thẳng song song với nhau và lần lượt cắt mặt phẳng (P’) tại A’1, A’2, …, A’n Hình hợp bởi […]

Quá trình hình thành hệ thập phân

Những hệ đếm đầu tiên không phải là hệ số đếm theo vị trí. Nhưng đến khoảng năm 1700 trước Công nguyên (TCN), hệ đếm theo vị trí cơ số 60 đã bắt đầu được phát triển. Nó rất hữu dụng đối với người dân Lưỡng Hà, những người đã tạo ra nó để sử […]

Hai mặt phẳng song song

Tóm tắt lý thuyết hai mặt phẳng song song I. Định nghĩa Hai mặt phẳng gọi là song song nếu chúng không có điểm chung. II. Điều kiện để hai mặt phẳng song song Định lí 1: Nếu mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng a, b cắt nhau và cùng song song với mặt […]

Đường thẳng song song với mặt phẳng

Tóm tắt lý thuyết đường thẳng song song với mặt phẳng Định nghĩa Một đường thẳng và một mặt phẳng gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung II. Điều kiện để một đường thẳng song song với một mặt phẳng. Định lí 1: Nếu đường thẳng d không nằm trên […]

Đường thẳng song song

Định nghĩa Hai đường thẳng gọi là song song nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng và không có điểm chung. Các định lí và hệ quả. Định lí 1: Trong không gian, qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng. có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đó. […]

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

Đối tượng cơ bản của hình học không gian là: Điểm, đường thẳng và mặt phẳng. Điểm được ký hiệu A, B, C, … Đường thẳng được ký hiệu a, b, c, d, … Mặt phẳng được ký hiệu (P), (Q), (R), … hay \((\alpha), (\beta), (\gamma)\)… Quan hệ cơ bản của hình học không […]

● Các công cụ do giaitoannhanh.com cung cấp nhằm giúp mọi người đơn giản hóa công việc tính toán, cho ra kết quả nhanh chóng để tiết kiệm thời gian nhằm phục vụ các mục đích nghiên cứu trong học tập và làm việc. Với tượng học sinh, chúng tôi khuyến cáo không nên quá lạm dụng công cụ này.

● Trong quá trình tính toán người dùng cần chuyển về cùng một đơn vị để đảm bảo kết quả chính xác.

● Kết quả tính toán các công thức thời gian luôn là một số lớn hơn hoặc bằng 0.