Tính lũy thừa bậc 2, bậc 3, … bậc n online

Công cụ tính lũy thừa bậc 2, bậc 3, … bậc n online nhanh chóng không cần máy tính. Bạn chỉ cần nhập vào các hệ số bên dưới tương ứng với công thức sau:

x = an

với x: là số cần tính; a: là cơ số; n: là số mũ

Ví dụ

32 = 9

Lũy thừa bậc 2 của 3 bằng 9

Lý thuyết

Người ta viết gọn 2 . 2 . 2 thành 23 ; a . a . a . a thành a4

Ta gọi 23, a4 là một lũy thừa, a4 đọc là a mũ bốn hoặc a lũy thừa bốn, hoặc lũy thừa bậc bốn của a. Ta có định nghĩa sau:

Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a:

an = a . a . a . … . a (nhân n lần, n khác 0)

Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau gọi là phép lũy thừa. Các phép lũy thừa thông dụng nhất là lũy thừa bậc hai và lũy thừa bậc ba còn được gọi như sau:

  • a2 còn được gọi là a bình phương (hay bình phương của a)
  • a3 còn được gọi là a lập phương (hay lập phương của a)

Quy ước: a1 = a

Có thể bạn chưa biết: Lũy thừa là từ Hán – Việt, có nghĩa là nhân chồng chất lên.

Các phép toán liên quan đến lũy thừa:

  • Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
  • Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments

● Các công cụ do giaitoannhanh.com cung cấp nhằm giúp mọi người đơn giản hóa công việc tính toán, cho ra kết quả nhanh chóng để tiết kiệm thời gian nhằm phục vụ các mục đích nghiên cứu trong học tập và làm việc. Với tượng học sinh, chúng tôi khuyến cáo không nên quá lạm dụng công cụ này.

● Trong quá trình tính toán người dùng cần chuyển về cùng một đơn vị để đảm bảo kết quả chính xác.

● Kết quả tính toán các công thức thời gian luôn là một số lớn hơn hoặc bằng 0.