Chu vi hình vuông

Muốn tính chu vi của hình vuông ta lấy chiều dài một cạnh nhân với bốn. Sử dụng công cụ tính chu vi hình vuông bên dưới để tính toán nhanh và chính xác nhất chu vi của hình vuông. Chỉ cần nhập vào chiều dài cạnh. $$C = a*4$$ a = Kết quả với: […]

Chu vi hình chữ nhật

Muốn tính chu vi của hình hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với hai. Sử dụng công cụ tính chu vi hình chữ nhật bên dưới để tính toán nhanh và chính xác nhất chu vi của hình chữ nhật. Chỉ cần nhập vào chiều […]

Diện tích hình thoi

Tính diện tích hình thoi online, siêu nhanh bằng cách nhập vào các hệ số tương ứng theo công thức bên dưới. Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho hai (cùng một đơn vị). $$S = \frac{m * n}{2}$$ m = n = Kết quả với S :là diện […]

Diện tích hình bình hành

Tính diện tích hình bình hành online, siêu nhanh bằng cách nhập vào các hệ số tương ứng theo công thức bên dưới. Diện tích hình bình hành bằng đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị). $$S = a * h$$ a = h = Kết quả với a :là độ dài cạnh h: […]

Cộng trừ thời gian

Công cụ tính toán phép tính cộng, trừ, nhân, chia thời gian online cho ra kết quả nhanh chóng, chỉ cần nhập số liệu tương ứng vào bên dưới. Chỉ cần nhập phần số liệu thời gian cần tính, phần bỏ trống mặc định bằng 0. Chọn ngày: giờ : phút : giây phép tính: […]

Thể tích hình hộp chữ nhật

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). Dùng công cụ bên dưới để tính nhanh thể tích của hình hộp chữ nhật bất kỳ, chỉ cần nhập vào các hệ số. V = a.b.h Nhập vào […]

Diện tích hình hộp chữ nhật

Diện tích hình hộp chữ nhật chia ra làm 2 loại là diện tích xung quanh và diện tích toàn phần, tương ứng với các công thức tính diện tích dưới đây: Diện tích xung quanh: \(S_{xq} = (a + b).2.h\) Diện tích toàn phần: \(S_{tp} = S_{xq} + 2.a.b = (a + b).2.h + […]

Diện tích hình tam giác

Tính diện tích hình tam giác online, siêu nhanh bằng cách nhập vào các hệ số tương ứng theo công thức và hình bên dưới: Để tính diện tích hình tam giác chúng ta có các trường hợp sau, khi biết Khi biết đáy và chiều cao Đây là trường hợp phổ biến và thông […]

● Các công cụ do giaitoannhanh.com cung cấp nhằm giúp mọi người đơn giản hóa công việc tính toán, cho ra kết quả nhanh chóng để tiết kiệm thời gian nhằm phục vụ các mục đích nghiên cứu trong học tập và làm việc. Với tượng học sinh, chúng tôi khuyến cáo không nên quá lạm dụng công cụ này.

● Trong quá trình tính toán người dùng cần chuyển về cùng một đơn vị để đảm bảo kết quả chính xác.

● Kết quả tính toán các công thức thời gian luôn là một số lớn hơn hoặc bằng 0.