Diện tích hình thoi

Tính diện tích hình thoi online, siêu nhanh bằng cách nhập vào các hệ số tương ứng theo công thức bên dưới. Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho hai (cùng một đơn vị).

$$S = \frac{m * n}{2}$$

m =

n =

với

  • S :là diện tích hình thoi
  • m,n: là độ dài của hai đường chéo

Bạn cần nhập đầy đủ các hệ số

Ôn lại lý thuyết

Hình thoi ABCD có:

  • Cạnh AB song song với cạnh DC; cạnh AD song song với cạnh BC
  • AB = BC = CD = DA

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau

Chứng minh công thức diện tích hình bình hành

Cho hình thoi ABCD. Có AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC để được hình chữ nhật MNCA (xem hình vẽ)

chứng minh công thức tính diện tích hình thoi

Dựa vào hình vẽ ta có:

Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là \(m * \frac{n}{2}\) hay \(\frac{m*n}{2}\)

Vậy diện tích hình thoi ABCD là \(\frac{m*n}{2}\)

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho hai (cùng một đơn vị đo)

Đăng ký
Thông báo
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments

● Các công cụ do giaitoannhanh.com cung cấp nhằm giúp mọi người đơn giản hóa công việc tính toán, cho ra kết quả nhanh chóng để tiết kiệm thời gian nhằm phục vụ các mục đích nghiên cứu trong học tập và làm việc. Với tượng học sinh, chúng tôi khuyến cáo không nên quá lạm dụng công cụ này.

● Trong quá trình tính toán người dùng cần chuyển về cùng một đơn vị để đảm bảo kết quả chính xác.

● Kết quả tính toán các công thức thời gian luôn là một số lớn hơn hoặc bằng 0.