Diện tích hình thang

Tính diện tích hình thang online, siêu nhanh bằng cách nhập vào các hệ số tương ứng theo công thức bên dưới. Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị) rồi chia cho 2

$$S = \frac{(a + b) * h}{2}$$

a =

b =

h =

với

  • a, b :là độ dài các cạnh đáy
  • h: là chiều cao

Bạn cần nhập đầy đủ các hệ số

Ôn lại lý thuyết

Hình thang ABCD có:

  • Cạnh đáy AB và cạnh đáy DC. Cạnh bên AD và cạnh bên BC
  • Hai cạnh đáy là hai cạnh đối diện song song

Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song

Hình thang có một cạnh bên vuông góc với cạnh đáy gọi là hình thang vuông

Chứng minh công thức diện tích hình thang

Cho hình thang ABCD và điểm M là trung điểm của cạnh BC. Cắt hình tam giác ABM rồi ghép với hình tứ giác AMCD (như hình vẽ) ta được hình tam giác ADK

Dựa vào hình vẽ ta có:

Diện tích hình thang ABCD bằng diện tích hình tam giác ADK

Diện tích hình tam giác ADK là \(\frac{DK * AH}{2}\)

Mà \(\frac{DK * AH}{2} = \frac{(DC + CK) * AH}{2} = \frac{(DC + AB) * AH}{2}\)

Vậy diện tích hình thang là \(\frac{(DC + AB) * AH}{2}\)

công thức đơn giản là

$$\frac{(a + b) * h}{2}$$

Đăng ký
Thông báo
guest
1 Bình luận
cũ nhất
mới nhất vote
Inline Feedbacks
View all comments
Nga Nguyễn
Nga Nguyễn
2 năm trước

tính diện tích hình thang MNCD (xem hình vẽ bên). Biết hình chữ nhật ABCD có AB = 42cm ; AD = 30cm ; AM=1/4 AB ; AN =NB

● Các công cụ do giaitoannhanh.com cung cấp nhằm giúp mọi người đơn giản hóa công việc tính toán, cho ra kết quả nhanh chóng để tiết kiệm thời gian nhằm phục vụ các mục đích nghiên cứu trong học tập và làm việc. Với tượng học sinh, chúng tôi khuyến cáo không nên quá lạm dụng công cụ này.

● Trong quá trình tính toán người dùng cần chuyển về cùng một đơn vị để đảm bảo kết quả chính xác.

● Kết quả tính toán các công thức thời gian luôn là một số lớn hơn hoặc bằng 0.