Chu vi hình vuông

Muốn tính chu vi của hình vuông ta lấy chiều dài một cạnh nhân với bốn. Sử dụng công cụ tính chu vi hình vuông bên dưới để tính toán nhanh và chính xác nhất chu vi của hình vuông. Chỉ cần nhập vào chiều dài cạnh. $$C = a*4$$ a = Kết quả với: […]

Chu vi hình chữ nhật

Muốn tính chu vi của hình hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với hai. Sử dụng công cụ tính chu vi hình chữ nhật bên dưới để tính toán nhanh và chính xác nhất chu vi của hình chữ nhật. Chỉ cần nhập vào chiều […]

Chu vi hình tròn

Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số pi gần bằng 3,14. Sử dụng công cụ tính chu vi hình tròn bên dưới để tính toán nhanh và chính xác nhất chu vi của hình tròn. Chỉ cần nhập vào đường kính hoặc bán kính và xem kết quả. […]

● Các công cụ do giaitoannhanh.com cung cấp nhằm giúp mọi người đơn giản hóa công việc tính toán, cho ra kết quả nhanh chóng để tiết kiệm thời gian nhằm phục vụ các mục đích nghiên cứu trong học tập và làm việc. Với tượng học sinh, chúng tôi khuyến cáo không nên quá lạm dụng công cụ này.

● Trong quá trình tính toán người dùng cần chuyển về cùng một đơn vị để đảm bảo kết quả chính xác.

● Kết quả tính toán các công thức thời gian luôn là một số lớn hơn hoặc bằng 0.