Căn bậc 3

Tính căn bậc 3 số học hay Khai căn bậc 3 online nhanh chóng không cần máy tính. Chỉ cần nhập các hệ số bên dưới tương ứng với công thức tính căn bậc ba sau: \(x = \sqrt[3]{a}\) Lý thuyết Căn bậc ba của một số a là số x sao cho x3 = […]

Tính lũy thừa bậc 2, bậc 3, … bậc n online

Công cụ tính lũy thừa bậc 2, bậc 3, … bậc n online nhanh chóng không cần máy tính. Bạn chỉ cần nhập vào các hệ số bên dưới tương ứng với công thức sau: x = an với x: là số cần tính; a: là cơ số; n: là số mũ Lý thuyết Người […]

Rút gọn phân số

Công cụ rút gọn phân số tự động, online. Bạn chỉ cần nhập vào từ số và mẫu số hệ thống sẽ tính toán và cho ra kết quả phân số rút gọn tối giản nhất. Công cụ giải nhanh trên nền web, hỗ trợ tất cả thiết bị. Lý thuyết Muốn rút gọn phân […]

Tìm Bội chung nhỏ nhất của 2 số tự nhiên

Công cụ tìm Bội chung nhỏ nhất của 2 số tự nhiên online, trực tiếp trên nền web, hỗ trợ đa nền tảng. Chỉ cần nhập vào các hệ số. Lý thuyết Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b […]

Tìm Ước chung lớn nhất của 2 số tự nhiên

Công cụ tìm Ước chung lớn nhất của 2 số tự nhiên online, trực tiếp trên nền web, hỗ trợ đa nền tảng. Chỉ cần nhập vào các hệ số. Lý thuyết Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b […]

Viết một tập hợp cho trước

Để viết một tập hợp cho trước ta dùng một chữ cái in hoa và dấu ngoặc nhọn, ta có thể viết một tập hợp theo hai cách: -Liệt kê các phần tử của nó. -Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó Cơ sở lý thuyết Các ví dụ Khái […]

Tính căn bậc 2 online

Tính căn bậc 2 số học hay Khai căn bậc 2 online nhanh chóng không cần máy tính. Chỉ cần nhập các hệ số bên dưới tương ứng với công thức tính căn bậc hai sau: \(x = \sqrt{a} \iff \) x \(\geq\) 0 và x2 = a Lý thuyết Với số dương a, số […]

So sánh hai phân số

Công cụ so sánh hai phân số nhanh, online, trực tiếp trên nền web, hỗ trợ đa nền tảng. Chỉ cần nhập vào các hệ số. Phân số 1: Phân số 2: So sánh với: a, b: là tử số và mẫu số phân số 1 c, d: là tử số và mẫu số phân […]

Cộng trừ nhân chia phân số

Công cụ cộng trừ nhân chia phân số nhanh, online, trực tiếp trên nền web, hỗ trợ đa nền tảng. Chỉ cần nhập vào các hệ số. +–*÷ Kết quả với: a, b: là tử số và mẫu số phân số 1 c, d: là tử số và mẫu số phân số 2 Cơ sở […]

Phương trình bậc hai

Giải phương trình bậc hai online, siêu nhanh bằng cách nhập các hệ số vào công cụ giải toán bên dưới: Ôn lại lý thuyết Định nghĩa Phương trình bậc hai là phương trình có dạng $$ax^2 + bx +c = 0$$ trong đó x là ẩn; a, b, c là những số cho trước […]

● Các công cụ do giaitoannhanh.com cung cấp nhằm giúp mọi người đơn giản hóa công việc tính toán, cho ra kết quả nhanh chóng để tiết kiệm thời gian nhằm phục vụ các mục đích nghiên cứu trong học tập và làm việc. Với tượng học sinh, chúng tôi khuyến cáo không nên quá lạm dụng công cụ này.

● Trong quá trình tính toán người dùng cần chuyển về cùng một đơn vị để đảm bảo kết quả chính xác.

● Kết quả tính toán các công thức thời gian luôn là một số lớn hơn hoặc bằng 0.