Thể tích hình lập phương

Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh (cùng một đơn vị đo). Dùng công cụ bên dưới để tính nhanh thể tích của hình lập phương bất kỳ, chỉ cần nhập vào các hệ số. V = a.a.a = a3 Nhập chiều dài cạnh hình […]

Diện tích hình lập phương

Hình lập phương thực chất là hình hộp chữ nhật có các cạnh bằng nhau. Vì vậy, cũng có thể tính diện tích hình lập phương theo công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật. Nhưng do các cạnh bằng nhau nên công thức tính được rút gọn lại đơn giản hơn. Bạn chỉ […]

● Các công cụ do giaitoannhanh.com cung cấp nhằm giúp mọi người đơn giản hóa công việc tính toán, cho ra kết quả nhanh chóng để tiết kiệm thời gian nhằm phục vụ các mục đích nghiên cứu trong học tập và làm việc. Với tượng học sinh, chúng tôi khuyến cáo không nên quá lạm dụng công cụ này.

● Trong quá trình tính toán người dùng cần chuyển về cùng một đơn vị để đảm bảo kết quả chính xác.

● Kết quả tính toán các công thức thời gian luôn là một số lớn hơn hoặc bằng 0.